Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas

ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGAS

 

Biudžetinė įstaiga Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“, į. k. 190529495, esantis adresu: Dainų g. 31, Šiauliai, skelbia atranką į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas (laisvi 2 etatai). Bus sudaromos neterminuotos sutartys nuo 2018 m. kovo 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją;
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą;
 3. gebėti organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomąjį procesą;
 4. gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus;
 5. išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodus ir būdus;
 6. gebėti bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje;
 7. gebėti kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 8. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: teksto rengykle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
 9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

Prioritetai: darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus, seminarus, išklausytos kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ direktoriui);
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei jis yra);
 5. gyvenimo aprašymą (CV).
  Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas gali pateikti dokumentus per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną (2018-02-02), asmeniškai Šiaulių lopšelyje-darželyje „Rugiagėlė”, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu rugiagele@splius.lt

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į atranką bus kviečiami 2017 m. vasario 23 d. 15 val. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Rugiagėlė“, auklėtojų kabinete.

Išsamesnės informacijos apie skalbiamą atranką teirautis telefonu (8 41)  562 692 arba el. paštu rugiagele@splius.lt.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2019 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“