Istorija ir tradicijos

ISTORIJA
1982 m. Šiaulių miesto Dainų mikrorajone veiklą pradėjo nauja neformaliojo švietimo įstaiga, kuri vėliau gavo „Rugiagėlės“ vardą.
Po atidarymo čia veikė 14 grupių, kuriose buvo ugdomi rusakalbiai vaikai, o įstaiga vadinama 38 – uoju Šiaulių lopšeliu-darželiu.
Sumažėjus rusakalbių vaikų skaičiui 1991 metais rugsėjo 1 dieną į 38 – ąjį lopšelį darželį atkelti vaikai iš 37-ojo lopšelio-darželio, kuris buvo reorganizuojamas į pradinę mokyklą.
1993 metais įstaiga gauna naują vardą ir iki dabar yra vadinama Šiaulių lopšeliu – darželiu „Rugiagėlė“.
Šiuo metu „Rugiagėlėje“ veikia 13 įvairaus amžiaus vaikų grupių, iš kurių:
·                  3 lopšelio grupės (2-3 metai);
·                  9 ikimokyklinio amžiaus grupės (3-5 metai), iš jų 2 spec. ugdymo grupės;
·                  2 priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 metai), iš jų 1 spec. ugdymo grupė.
 
MISIJA
Vaikų lopšelis – darželis „Rugiagėlė“ demokratiška, humaniška, atvira visiems mažųjų ugdymo įstaiga, vertinanti vaiko individualumą, savitumą, padedanti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros bei etninius, socialinius, pažintinius poreikius, siekianti kuo geriau parengti ugdytinį sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Pedagogai, ugdymo(si) padėjėjai, organizatoriai, partneriai suteikia pagalbą specialiųjų poreikių, socialinės atskirties vaikams, jų šeimoms, siekia, kad lietuvių tautybės ir kitataučiai vaikai jaustųsi saugiai ir ne tik su meile puoselėtų savo tautų tradicijas, bet ir susipažintų su kitataučių papročiais, istorija.
 

VIZIJA

 

Kuriame aukštos pedagoginės kultūros ugdymo įstaigą, kurioje vaikai augtų sveiki, laisvi, kūrybiški, dvasingi.
Siekiame deramo socializacijos lygio bei vaikų brandumo mokyklai, sudarydami geras sąlygas, tenkinančias vaikų poreikius, garantuojame laisvą vaiko pasirinkimą ugdytis, veikti, žaisti.


FILOSOFIJA

 

Vadovaujamės nuostata – „Svarbu yra, kad žmogus būtų sveikas, protingas, bet svarbiausia, kad jis būtų dorovingas“ (Šatrijos Ragana).

 

KULTŪRA

 

Darbe sekame savo vizija ir misija bei siekiame išsikeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
Įstaigoje vartojama bendrinė lietuvių kalba.

„Rugiagėlė“ puoselėjame liaudies tradicijas ir papročius, siekiame vidinio supratimo ir susiklausymo. Įstaigai svarbiausios vertybės: meilė vaikui, žmogiškas tarpusavio bendravimas ir draugystė, pagarba ugdytinių tėvams.

Įstaiga turi gilias bendravimo ir bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis tradicijas..  „Rugiagėlės“ durys visuomet yra atviros ne tik mūsų mažiesiems ugdytiniams, bet ir visiems, kam reikalinga pagalba, patarimai.

 

 
TRADICIJOS
 
Lopšelyje-darželyje kalendorinės šventės sietinos su tautinėmis, religinėmis tradicijomis ir gamtos ritmu.
 • Rugsėjo  1-oji
 • Mokytojo diena
 • Rudenėlio šventė
 • Sporto šventės
 • Adventiniai  vakarojimai
 • Šventė„Gerumo obuolėlis“
 • Šventė “Trys karaliai“
 • Miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogų skaitovų šventė „Širdies vedami“
 • Vasario 16-osios.
 • Kovo 11-ji
 • Užgavėnės
 • Kaziuko mugė
 • Motinos diena
 • Atsisveikinimas su darželiu
 • Vaikystės spindulėlio šventė
 • Bendruomenės narių jubiliejai
Informacija atnaujinta — 2018/12/12 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2018 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“