Darbuotojai

Administracija:


Direktorė Roma Jarulienė

Gyvenimo aprašymas – Gyvenimo aprašymas_Roma Jarulienė

Direktoriaus pareigybės aprašymas – Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alvyda Vaškevičienė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Vyriausioji buhalterė Alvina Marcinkienė

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Ūkvedė Vilma Rutkauskienė

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Apskaitininkė Ernesta Daugėlienė

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Raštinės administratorė Ieva Levickaja-Remeikienė

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Raminta Pranckūnė

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų sąrašas:

1.        Ilona Pelenė Auklėtoja 01 „Drugelių“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
2.        Viktorija Mozūraitė Auklėtoja  

01 „Drugelių“ gr.

03 „Ančiukų“ gr.

(8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
3.        Indrė Dilinskienė Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
4.        Inga Žukienė Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.

10 „Peliukų“ gr.

(8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
5.        Roberta Neimonaitė Auklėtoja 03 „Ančiukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
6.        Miglė Nemanytė Auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
7.        Jurgita Vilčinskienė  

Auklėtoja, vyresn. auklėtojo kvalifikacinė kat.

04 „Gandriukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
 

8.       

Nemūra Tarvydaitė  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininko kvalifikacinė kat.

05 „Bitučių“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
 

9.       

Agnė Lidienė  

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Auklėtoja

 

 

05 „Bitučių“ gr.

 

 

06 „Ežiukų“ gr.

(8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
10.    Jolanta Dokšienė Auklėtoja 06 „Ežiukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
11.    Odeta  Račkauskienė Auklėtoja 07 „Meškiukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
12.    Agnė Červinskytė Auklėtoja 07 „Meškiukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
13.    Jūratė Šiaulienė  

Auklėtoja, vyresn. auklėtojo kvalifikacinė kat.

08 „Saulyčių“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
14.    Eglė Daukšienė Auklėtoja 08 „Saulyčių“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
15. Genovaitė Baškytė  

 

Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresn. auklėtojo kvalifikacinė kat.

09 „Boružėlių“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
16. Rimutė Velžienė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė 09 „Boružėlių“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
17. Jovita Raubienė  

Logopedė, vyresn. logopedo kvalifikacinė kat.

09 „Boružėlių“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
18. Irina Savickienė  

Auklėtoja, vyresn. auklėtojo kvalifikacinė kat.

10 „Peliukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
19. Svetlana Kiškienė  

Spec. gr. auklėtoja, metodininko kvalifikacinė kat.

11 „Nykštukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
20. Reda Lukošaitienė  

Spec. gr. auklėtoja, vyresn. auklėtojo kvalifikacinė kat.

11 „Nykštukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
21. Aina Kulnickaitė  

Logopedė, metodininko kvalifikacinė kat.

11 „Nykštukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
22. Valdonė Krencienė  

Spec. gr. auklėtoja, metodininko kvalifikacinė kat.

12 „Kačiukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
23. Svetlana Kšivec  

Spec. gr. auklėtoja, vyresn. auklėtojo kvalifikacinė kat.

12 „Kačiukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
24. Reda Juockuvienė  

Logopedė, vyresn. logopedo kvalifikacinė kat.

12 „Kačiukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
25. Ingrida Kuzminskytė Auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
26. Irina Gerasimova  

Auklėtoja, vyresn. auklėtojo kvalifikacinė kat.

14 „Pagrandukų“ gr. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
27. Indrė Jurgaitienė  

Judesio korekcijos mokytoja

(8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
28. Eglė Macaitienė  

Logopedė, vyresn. logopedo kvalifikacinė kat.

(8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
29. Jovita Mančienė Socialinė pedagogė (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
30. Viktorija Navickienė Meninio ugdymo mokytoja, vyresn. mokytojo kvalifikacinė kat. (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
31. Roberta Račienė Specialioji pedagogė (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
32. Giedrė Elsnerienė  

 

Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresn. auklėtojo kvalifikacinė kat.

 

Vaiko auginimo atostogose

(8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
33. Vilma Gajauskė  

Auklėtoja, vyresn. auklėtojo kvalifikacinė kat.

 

Vaiko auginimo atostogose

(8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
34. Indrė Petrauskienė Auklėtoja Vaiko auginimo atostogose (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt
35. Jūratė Povilaitienė  

Spec. gr. auklėtoja, vyresn. auklėtojo kvalifikacinė kat.

Vaiko auginimo atostogose (8 41)  552 692 rugiagele@splius.lt

 

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Judesio korekcijos mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio (specialiojo) ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ aptarnaujančio personalo sąrašas:

1. Ieva Mėlinauskė Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

2. Dalytė Dailidienė Auklėtojo padėjėja
3. Biruta Gailienė Auklėtojo padėjėja
4. Dalia Gaškienė Auklėtojo padėjėja
5. Gitana Grigaliūnaitė Auklėtojo padėjėja
6. Svetlana Kilikevičienė Auklėtojo padėjėja
7. Indrė Mikelionienė Auklėtojo padėjėja
8. Elena Poškienė Auklėtojo padėjėja
9. Inga Savickienė Auklėtojo padėjėja
10. Irena Stonienė Auklėtojo padėjėja
11. Audronė Šmigelskienė Auklėtojo padėjėja
12. Jovita Tijūnaitienė Auklėtojo padėjėja
13. Natalija Trošina Auklėtojo padėjėja
14. Židronė Venslovienė Auklėtojo padėjėja
15. Juzefa Vitkutė Vyresnioji virėja Vyresniojo virėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

16. Liubov Mackela Virėja
17. Lijana Savickaitė Virėja
18. Artūras Bielskis Santechnikas Santechniko pareigybės aprašymas
19. Lina Marganavičienė Valytoja Valytojo pareigybės aprašymas
20. Valdas Totoraitis Kiemsargis Kiemsargio pareigybės aprašymas
21. Stanislovas Mištautas Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas Nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas

 

Informacija atnaujinta — 2019-01-03 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2019 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“