Darbuotojai

Administracija:


Direktorė Roma Jarulienė

Gyvenimo aprašymas – Gyvenimo aprašymas_Roma Jarulienė

Direktoriaus pareigybės aprašymas – Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus_2019_metu_veiklos_uzduotys

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alvyda Vaškevičienė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Vyriausioji buhalterė Alvina Marcinkienė

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Ūkvedė Vilma Rutkauskienė

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Apskaitininkė Ernesta Daugėlienė

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Raštinės administratorė Ieva Levickaja-Remeikienė

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Raminta Pranckūnė

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų sąrašas:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Papildomos pareigos
1. Ilona Pelenė Auklėtoja 01 „Drugelių“ gr.
2. Viktorija Mozūraitė Auklėtoja 01 „Drugelių“ gr.

03 „Ančiukų“ gr.

3. Indrė Dilinskienė Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.
4. Inga Žukienė Auklėtoja 02 „Kiškučių“ gr.

10 „Peliukų“ gr.

5. Roberta Neimonaitė Auklėtoja 03 „Ančiukų“ gr.
6. Miglė Nemanytė Auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr.
7. Jurgita Vilčinskienė Vyresnioji auklėtoja 04 „Gandriukų“ gr. Ugdymo turinio kaitos grupės pirmininkė
8. Nemūra Tarvydaitė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 05 „Bitučių“ gr.
9. Agnė Lidienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja

05 „Bitučių“ gr.

06 „Ežiukų“ gr.

10. Jolanta Dokšienė Auklėtoja 06 „Ežiukų“ gr.
11. Odeta  Račkauskienė Auklėtoja 07 „Meškiukų“ gr.
12. Agnė Červinskytė Auklėtoja 07 „Meškiukų“ gr.
13. Jūratė Šiaulienė Vyresnioji auklėtoja 08 „Saulyčių“ gr.
14. Eglė Daukšienė Auklėtoja 08 „Saulyčių“ gr.
15. Genovaitė Baškytė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė 09 „Boružėlių“ gr. Įstaigos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė
16. Rimutė Velžienė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė 09 „Boružėlių“ gr.
17. Jovita Raubienė Logopedė 09 „Boružėlių“ gr.
18. Irina Savickienė Vyresnioji auklėtoja 10 „Peliukų“ gr.
19. Svetlana Kiškienė Spec. gr. auklėtoja metodininkė 11 „Nykštukų“ gr. Auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė
20. Reda Lukošaitienė Spec. gr. vyresnioji auklėtoja 11 „Nykštukų“ gr. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo gr. pirmininkė
21. Aina Kulnickaitė Logopedė metodininkė 11 „Nykštukų“ gr. Darbo tarybos pirmininkė; Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė
22. Valdonė Krencienė Spec. gr. auklėtoja metodininkė 12 „Kačiukų“ gr.
23. Svetlana Kšivec Spec. gr. vyresnioji auklėtoja 12 „Kačiukų“ gr.
24. Reda Juockuvienė Vyresnioji logopedė 12 „Kačiukų“ gr.
25. Ingrida Kuzminskytė Auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr.
26. Irina Gerasimova Vyresnioji auklėtoja 14 „Pagrandukų“ gr.
27. Indrė Jurgaitienė Vyresnioji judesio korekcijos mokytoja Etikos komisijos pirmininkė; Projektų rengimo, organizavimo ir koordinavimo grupės pirmininkė
28. Eglė Macaitienė Vyresnioji logopedė
29. Jovita Mančienė Socialinė pedagogė
30. Viktorija Navickienė Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja
31. Roberta Račienė Specialioji pedagogė
32. Giedrė Elsnerienė Spec. gr. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Vaiko auginimo atostogose
33. Vilma Gajauskė Vyresnioji auklėtoja Vaiko auginimo atostogose
34. Indrė Petrauskienė Auklėtoja Vaiko auginimo atostogose
35. Jūratė Povilaitienė Spec. gr. vyresnioji auklėtoja, Vaiko auginimo atostogose

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Judesio korekcijos mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio (specialiojo) ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ aptarnaujančio personalo sąrašas:

1. Ieva Mėlinauskė Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

2. Dalytė Dailidienė Auklėtojo padėjėja
3. Biruta Gailienė Auklėtojo padėjėja
4. Dalia Gaškienė Auklėtojo padėjėja
5. Gitana Grigaliūnaitė Auklėtojo padėjėja
6. Svetlana Kilikevičienė Auklėtojo padėjėja
7. Indrė Mikelionienė Auklėtojo padėjėja
8. Elena Poškienė Auklėtojo padėjėja
9. Inga Savickienė Auklėtojo padėjėja
10. Irena Stonienė Auklėtojo padėjėja
11. Audronė Šmigelskienė Auklėtojo padėjėja
12. Jovita Tijūnaitienė Auklėtojo padėjėja
13. Natalija Trošina Auklėtojo padėjėja
14. Židronė Venslovienė Auklėtojo padėjėja
15. Juzefa Vitkutė Vyresnioji virėja Vyresniojo virėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

16. Liubov Mackela Virėja
17. Lijana Savickaitė Virėja
18. Artūras Bielskis Santechnikas Santechniko pareigybės aprašymas
19. Lina Marganavičienė Valytoja Valytojo pareigybės aprašymas
20. Valdas Totoraitis Kiemsargis Kiemsargio pareigybės aprašymas
21. Stanislovas Mištautas Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas Nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas

 

Informacija atnaujinta — 2019-03-15 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2019 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“