Darbuotojai

Administracija:


L. e. direktoriaus pareigas Ilona Kazlauskienė

Gyvenimo aprašymas –  Ilona Kazlauskienė

Direktoriaus pareigybės aprašymas – Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alvyda Vaškevičienė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Vyriausioji buhalterė Alvina Marcinkienė

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Ūkvedė Vilma Rutkauskienė

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Apskaitininkė Ernesta Daugėlienė

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Raštinės administratorė Ieva Levickaja-Remeikienė

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Jūratė Balsė

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogų sąrašas:

Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigybė, kvalifikacinė kategorija Grupė Telefonas,

el. paštas

1. Vilma Milieškienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyr. auklėtojo 07 „Meškiukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
2. Jurgita Vilčinskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,vyr. auklėtojo 04 „Gandriukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
3. Viktorija  Mozūraitė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 04 „Gandriukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
4. Svetlana Kšivec Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyr. auklėtojo (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
5. Giedrė Elsnerienė Specialiosios grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr.auklėtojo 09 „Boružėlių“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
6. Aušra Kaknevičienė Specialiosios grupės auklėtoja, vyr.auklėtojo 11 „Nykštukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
7. Svetlana Kiškienė Specialiosios grupės auklėtoja, metodininko 11 „Nykštukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
8. Valdonė Krencienė Specialiosios grupės auklėtoja, metodininko 12 „Kačiukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
9. Genovaitė Baškytė Specialiosios grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtojo 09 „Boružėlių“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
10. Ilona Pelenė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 11 „Drugelių“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
11. Nemūra Tarvydaitė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininko 05 „Bitučių“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
12. Irina Savickienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyr. auklėtojo 10 „Peliukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
13. Jūratė Šiaulienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyr. auklėtojo 03 „Ančiukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
14. Vigita Kaminskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyr. auklėtojo 02 „Kiškučių“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
15. Irina Gerasimova Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyr. auklėtojo 14 „Pagrandukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
16. Jolanta Dokšienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 06 „Ežiukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
17. Agnė Šimkevičiutė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 05 „Bitučių“,

08 „Saulyčių“

(8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
18. Laura Palivonienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtojo 08 „Saulyčių“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
19. Ingrida Kuzminskytė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 14 „Pagrandukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
20. Miglė Nemanytė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 01 „Drugelių“

04 ,,Gandriukų“

(8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
21. Roberta Neimonaitė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 03 „Ančiukų“, 06 „Ežiukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
22. Indrė Dilinskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 02 „Kiškučių“, 10 „Peliukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
23. Indrė Petrauskienė

(vaiko auginimo atostogose)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
24. Jūratė Povilaitienė

 

Specialiosios grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo  12 ,,Kačiukų“ (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
25. Indrė Jurgaitienė

 

Judesio korekcijos mokytoja (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
26. Jovita Raubienė Logopedė (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
27. Reda Juockuvienė Logopedė, vyr. logopedo (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
28. Aina Kulnickaitė Logopedė, metodininko (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
29. Eglė Macaitienė Logopedė, vyr. logopedo (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
30. Roberta Račienė

(vaiko auginimo atostogose)

Specialioji pedagogė (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
31. Jovita Mančienė Socialinė pedagogė (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt
32. Viktorija Navickienė Neformaliojo ugdymo mokytoja (8 41) 552 692 rugiagele@splius.lt

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Judesio korekcijos mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio (specialiojo) ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ aptarnaujančio personalo sąrašas:

     1. Nadežda Bykova Auklėtojo padėjėja  Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas
     2. Dalytė Dailidienė Auklėtojo padėjėja
     3. Biruta Gailienė Auklėtojo padėjėja
     4. Dalia Gaškienė Auklėtojo padėjėja
     5. Gitana Grigaliūnaitė Auklėtojo padėjėja
     6. Svetlana Kilikevičienė Auklėtojo padėjėja
     7. Genovaitė Macevičienė Auklėtojo padėjėja
     8. Inga Savickienė Auklėtojo padėjėja
     9. Saidana Stankevičienė Auklėtojo padėjėja
 10. Irena Stonienė Auklėtojo padėjėja
 11. Jovita Tijūnaitienė Auklėtojo padėjėja
 12. Natalija Trošina Auklėtojo padėjėja
 13. Židronė Venslovienė Auklėtojo padėjėja
 14. Juzefa Vitkutė Virėja Virėjo pareigybės aprašymas
 15. Liubov Mackela Virėja
 16. Lijana Savickaitė Virėja
 17. Artūras Bielskis Santechnikas Santechniko pareigybės aprašymas
 18. Elena Poškienė Valytoja Valytojo pareigybės aprašymas
 19. Valdas Totoraitis Kiemsargis Kiemsargio pareigybės aprašymas
 20. Stanislovas Mištautas Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas Nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas

 

Informacija atnaujinta — 2018/10/09 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2018 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“