Laisvos darbo vietos

Biudžetinė įstaiga Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“, į. k. 190529495, esantis adresu Dainų g. 31, Šiauliai, skelbia atranką į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas (1 darbo vieta). Bus sudaroma neterminuota darbo sutartis nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją;
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą;
 3. gebėti organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomąjį procesą;
 4. gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus;
 5. išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodus ir būdus;
 6. gebėti bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje;
 7. gebėti kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 8. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: teksto rengykle, pateikčių rengykle; elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
 9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

Prioritetai: darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus, seminarus, išklausytos kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ direktoriui);
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei jis yra);
 5. gyvenimo aprašymą (CV).
  Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus galima pateikti elektroniniu paštu rugiagele@splius.lt., asmeniškai arba registruotu laišku adresu Dainų g. 31, Šiauliai.

Dokumentai priimami iki 2019 m. birželio 19 d., darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuoti asmeniškai.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Šiaulių lopšelio‑darželio „Rugiagėlė“ direktorė Roma Jarulienė, tel. (8 41)  552 692.

Informacija atnaujinta — 2019-06-12 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2019 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“