Vykdomos programos

PROGRAMOS

 • Ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Vaikystės takeliu“. Pagal šią programą vyksta ugdymas ikimokyklinio amžiaus grupėse.
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams) ;
 • Etninio ugdymo programa ;
 • Specialiųjų poreikių vaikų programa (3-6 m. vaikams);
 • Tarptautinė programa  „Zipio draugai“;
 • „Aš saugus, kai žinau“ alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa
 • ES remiamos programos “Pienas vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje”.

PROJEKTAI

 • Sveikatinimo projektas  „Sveikatos abėcėlė“;
 • Projektas „Mažasis futboliukas“;
 • Aplinkosaugos projektas „Ir mažos rankelės gali“;
 • Šiaulių miesto PPT ir lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ „Pozytivių santykių ir bendradarbiavimo aplinkos stiprinimo projektas“
Informacija atnaujinta — 2018-11-21 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2019 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“